Takoushis / Karapatakis Project

  • Aglantzia Square - Nicosia, Cyprus Aglantzias Aglantzia, Nicosia

Aglantzia Jazz Festival 2012