Takoushis / Karapatakis feat. Zacharias Spyridakis

  • Rialto Theatre - Limassol, Cyprus Andrea Drousioti

1st Cyprus Jazz & World  Showcase